Com triar els equips de separació d'acer inoxidable?

Benvingut a contactar amb nosaltres WhatsApp

Equip de separació d'aigua de gas d'acer inoxidable, que és un dispositiu per separar gas i aigua.

S'utilitza principalment en processos de producció industrial, especialment en medis líquids o gasosos que contenen moltes ocasions d'aigua, com ara sortida de descàrrega de gasos amb compressor d'aire, separació de filtració de gasos liquats del petroli, drenatge del sistema de vapor. El principi de funcionament de l'equip de separació gas-aigua és utilitzar un separador d'estructura especial per separar el gas i l'aigua mitjançant el principi de separació física. Quan el gas que conté aigua entra al separador gas-aigua, l'aigua se separa per pes i gravetat, i el gas sec es descarrega a través del port aeri.